Interim Management en Toezicht

Complexe vraagstukken rond het herijken van een strategie

Executive Interim Management

Canalize beschikt over jarenlange relevante ervaring in executive management op het gebied van start-ups en complexe vraagstukken rond het herijken van een strategie en daaruit volgende reorganisaties, overnames, integraties en verbeterslagen.

Er kunnen zich situaties voordoen waarbij partijen in standpunten van elkaar verschillen. Dat kan voorkomen in een leidinggevende-werknemer situatie, maar ook in een directie of tussen de directie en de RvC’s of met de aandeelhouder(s) van de onderneming. Canalize kan helpen een dergelijke situatie vlot te trekken middels Business Mediation. Deze methode is effectief en voorziet in duurzame oplossingsrichtingen. Ook in preventieve situaties waar er nog geen sprake is van een echt conflict

Toezicht

Als gevolg van moderne corporate governance eisen neemt toezicht een steeds belangrijkere rol in binnen de organisatie van een onderneming.

Toezicht is mogelijk in de vorm van een raad van commissarissen of een meer informeel adviesorgaan. In sommige sectoren is zelfs wettelijk verankerd dat door middel van onafhankelijk toezicht de continuïteit van de onderneming wordt bewaakt en toetsing plaatsvindt van het uitgevoerde beleid. Daarnaast voorziet het toezichthoudende orgaan het management van advies.

Aspecten als risico, cultuur, ontwikkeling en gedrag zijn van belang. De kunst van toezicht is met zorg voor alle belangen een sfeer te behouden die recht blijft doen aan de ondernemersgeest en behoefte aan innovatie binnen een organisatie.