Business Mediation

Zakelijk conflict?

Informeel en vertrouwelijk

Er kunnen zich situaties voordoen waarbij partijen in standpunten van elkaar verschillen. Dat kan voorkomen in een leidinggevende-werknemer situatie, maar ook in een directie of tussen de directie en de RvC’s of met de aandeelhouder(s) van de onderneming. Canalize kan helpen een dergelijke situatie vlot te trekken middels Business Mediation. Deze methode is effectief en voorziet in duurzame oplossingsrichtingen. Ook in preventieve situaties waar er nog geen sprake is van een echt conflict 

Informeel en vertrouwelijk

Mediation in zakelijke geschillen kan het beste worden omschreven als een informeel, vertrouwelijk en op belangen gericht onderhandelingsproces, dat wordt begeleid door een onafhankelijke en onpartijdige derde, de mediator. De mediator heeft als taak om effectief te sturen op de communicatie en het onderhandelingsproces, met als doel de deelnemende partijen in staat te stellen om in relatief korte tijd een werkbare oplossing te vinden voor hun geschil.

Grote kans van slagen

Deelname aan mediation geschiedt vrijwillig en impliceert dat de deelnemende partijen onderhandelingsruimte hebben en onderhandelingsbereid zijn. Hierdoor is de gemiddelde slagingskans van een mediation hoog. Omdat deelnemers zelf de architect zijn van hun oplossing, leidt mediation doorgaans tot een duurzame en bedrijfsmatig efficiënte oplossing.

Canalize maakt onderdeel uit van de Mediation Kamer Amsterdam, een samenwerkingsverband van zakelijke mediatiors uit verschillende disciplines.

Zie: www.mediationkameramsterdam.nl