Strategisch Advies

Een nieuwe strategie?

Nieuwe strategische richting

De echte kennis van uw markt zit verankerd bij uw werknemers. Hun kennis en ervaring zijn belangrijke bouwstenen voor een nieuwe strategie. Door intensief samen te werken met het management van uw onderneming inventariseert Canalize deze bouwstenen en begeleidt Canalize uw organisatie om gefundeerde strategische keuzes te maken.

Implementatie van de gekozen strategie

Het formuleren van een nieuwe strategie is één ding. Het implementeren van een nieuwe strategie of bedrijfsplan is een uitdaging op zichzelf. Canalize brengt de belangen van alle stakeholders in kaart. Deze verschillende belangen worden op een lijn gebracht zodat besluiten kunnen worden genomen die door alle betrokkenen worden gedragen. Zo ontstaat draagvlak en bewegingsruimte voor echte en duurzame veranderingen.