Facilitator & Executive Coach

Facilitator en Executive Coach

Canalize begeleidt gesprekken, bijeenkomsten of vergaderingen als neutrale procesbegeleider of facilitator. Hierbij ligt de focus op het procesmanagement en het communicatie- en onderhandelingsproces, waardoor deelnemers zich kunnen focussen op de inhoud. Doel is om de besluitvorming die hierin aan de orde is zo efficiënt, uitgebalanceerd en voortvarend mogelijk te laten verlopen, met inachtneming van de belangen van alle betrokkenen. Hierdoor kunnen besluiten worden genomen die breed worden gedragen en wordt de kans op toekomstige conflicten geminimaliseerd

Daarnaast bieden wij Coaching aan Executive Managers. Met jarenlange ervaring op zak zowel in Executive Boards als in Supervisory Boards bij verschillende ondernemingen, bieden wij Executive Managers een onafhankelijk klankbord en coachen wij hen in hun persoonlijke groei in managementposities.

Het Coaching Programma speciaal gericht op Executive Management. Sta je open voor hulp bij het maken van belangrijke keuzes? Of ben je nieuwsgierig of jij je nog verder kunt ontwikkelen? Hoe creëer je de juiste balans bik de uitoefening van je werk?  In de afgelopen decennia heb ik ervaring opgedaan als Boardmember in diverse Executive en Supervisory rollen, waarbij ik bovenstaande behoeften zelf heb ervaren. De ervaringen van mijn achterliggende successen en teleurstellingen neem ik mee in de coaching. Het Executive Coaching programma is gebaseerd op de methode van het @Co-Active Training Institute. Het gaat uit van de filosofie dat mensen van nature al creatief, vindingrijk en ‘compleet’ zijn. Het doel is in een aantal sessies jou te laten groeien als leider, te ontdekken waar jouw grenzen kunnen worden opgerekt en bewust te worden van de impact die jij hebt op jouw omgeving.

Adult man wearing a blue shirt and beige pants lying down on psychiatrist couch. The background is blue wall. His eyes are closed. Shot indoor with a full frame DSLR camera.
.