Canalize

Verandering in een organisatie vraagt om aandacht.

Canalize ondersteunt en begeleidt organisaties bij het bepalen van een nieuwe strategische richting en de implementatie daarvan.

De wereld om ons heen verandert voortdurend. Veranderende markten, nieuwe technologie├źn, toenemende regulering en strenger toezicht. Dit vraagt ook van ondernemingen dat zij zich continue aanpassen om te kunnen blijven inspelen op groeikansen en snel wisselende marktomstandigheden. In sommige gevallen vergt het een herijking van de strategie, het aanboren van een nieuwe markt of het starten van een nieuwe activiteit. In andere gevallen is een herstructurering of reorganisatie nodig om de gewenste verandering te brengen. Allemaal complexe veranderingsprocessen die een grote impact hebben en doorgaans vragen om aanpassing van cultuur en gedrag.

Verandering in een organisatie vraagt om aandacht. Aandacht voor de strategisch doelen, aandacht voor de belangen van alle stakeholders en aandacht voor de mensen binnen uw organisatie. Canalize ondersteunt en begeleidt organisaties bij het bepalen van een nieuwe strategische richting en de implementatie daarvan. Met jarenlange ervaring op het gebied van veranderingsprocessen en executive management doet Canalize dit door:

  • Strategisch Advies
  • Interim Management en Toezicht
  • Procesbegeleiding
  • Business Mediation