Geachte particuliere belegger

Geachte particuliere belegger,

Ik richt mij tot u persoonlijk om u te vertellen dat er een boel aan de hand is in de effectenwereld. Excuses als ik u daarmee generaliseer, maar als gemiddelde particuliere belegger krijgt u waarschijnlijk niet veel mee van de snel veranderende marktstructuur in beleggingsland. U hebt het natuurlijk al druk genoeg met het volgen van de economische ontwikkelingen die de prijzen van de effecten waarin u handelt beïnvloeden.

Even heel kort dan. Sinds 2007 is MiFID geïntroduceerd. Dat staat voor Market in Financial Instruments Directive. Een Europese wetgeving die in elke lidstaat in een lokale wet is vertaald. In Nederland in the Wet Financieel Toezicht (WFT). MiFID zorgt er onder andere voor dat u als particuliere belegger wordt beschermd bij het doen van effecttransacties. Deze bescherming bestaat uit een wettelijke verplichting voor banken en brokers om te zorgen voor ‘best execution’ bij het uitvoeren van uw effectenorder. Best execution? Wettelijke verplichting? Deden de banken dan voor 2007 niet hun uiterste best bij het uitvoeren van uw effecten order? Jawel, natuurlijk deden de banken hun best en de tucht van de markt hield de aanbieder scherp; als er onvrede was, dan verkaste u als mondige klant naar de concurrent. Maar blijkbaar deed de ene bank meer zijn best dan de andere, of bestond er onduidelijkheid over wat precies de betekenis was van het ‘zijn best doen’. Enfin een lang verhaal kort: sinds 2007 zijn de regels duidelijk en zijn er wetten, regels en toelichtingen op de regels volgeschreven wat precies de betekenis is van ‘best execution’ van effectenorders. De vraag rijst nu, bijna 8 jaar later, of iedereen tevreden is? U als particuliere belegger heeft waarschijnlijk nog niet zoveel hiervan mee gekregen. Waarschijnlijk worden uw emoties meer gedreven door de stand van de beurs of de tarieven van de banken en brokers. De in 2007 vastgelegde regels omtrent ‘best execution’ staan waarschijnlijk niet hoog op uw lijstje. U bent in goed gezelschap. Eigenlijk blijkt nu dat de regels rond ‘best execution’ bij velen niet hoog op het lijstje staan. Uit een recent rapport (link) van de ESMA (het overkoepelende orgaan van alle Europese lokale toezichthouders zoals de AFM), wordt gesteld dat de mate van uitvoering van de ‘best execution’ regels door banken en brokers alsmede het toezicht hierop in Europa “relatief laag’ is. Er zijn door de toezichthouder gelijk een aantal verbeteringen geïdentificeerd: Een hogere prioriteit bij toezichthouders op de naleving van ‘best execution’, meer capaciteit bij toezichthouders om dit te monitoren en een meer proactieve benadering van de toezichthouder met betrekking tot dit onderwerp, inclusief ‘onsite inspections’ bij banken en brokers. Als je het snel zegt dan valt het allemaal wel mee, maar als je het laat bezinken dan betekent dit een belangrijke ommekeer en een ingrijpende verandering in de marktstructuur. Natuurlijk zijn er in Nederland partijen die het ‘best execution’ thema al lang omarmd hebben, tegelijk zullen veel banken en brokers hun processen voor het uitvoeren van orders moeten aanpassen. Met de nieuwe plannen van de toezichthouder waarin de dijkbewaking duidelijk verhoogd is, gaan we een nieuwe fase in.

Misschien dat u deze ontwikkeling schaart onder politiek geneuzel, bureaucratie en onnodig inmenging van de overheid. Maar wellicht raakt deze ontwikkeling u en ziet u uw belang vertegenwoordigd in deze discussie. Ik hoor graag uw overdenkingen!

Ik zie uit naar uw reactie,

Willem Meijer