Gratis wonen in Amsterdam-Zuid? Wie wil?

Gratis wonen is niet mogelijk zou je zeggen. De huizen – vooral in Amsterdam – worden toch steeds duurder? Dat is maar hoe je het bekijkt. Huizen worden duurder in vergelijking met wat? In Bitcoin gemeten zijn de huizen enorm in waarde gedaald. Een jaar geleden betaalde je voor een appartement van 80m2 in Amsterdam zo’n 500 Bitcoins. Momenteel is de waarde van hetzelfde appartement 75 Bitcoins. Dat is een waardedaling van het huis van 85%. In Euro’s gemeten steeg de waarde van het huis echter met 15%, van €520,000 naar €600,000. Als u een jaar geleden in goud had betaald kostte het huis 13,8 kg goud. Vandaag krijgt u bij verkoop 17,4 kg goud. Dat is een waardestijging van 26%.

Daalde de waarde van huizen met 85%? Steeg de waarde met 15%? Of met 26%?

Hoe was de waardeontwikkeling van de huizen het afgelopen jaar? In Bitcoin gemeten daalde de waarde met 85%, in goud gemeten steeg de waarde met 26% en in Euro’s gemeten steeg de waarde met 15%. Allemaal waar. Echter om de echte waarde te bepalen moet u dus ook een visie hebben op de waarde van de Euro. Wat is de waarde van een Euro? En vanuit welk perspectief bekijk je het dan? Er zijn evenveel voorbeelden te verzinnen waartegen de Euro is gestegen als waar de Euro tegen is gedaald. Waar men het in ieder geval over eens is, is dat de waarde van geld afhankelijk is van de stand van de rente.

Waarde huizen gemeten naar “woonbudget”? 

In 2013 betaalde u 4% hypotheekrente. Stel u kocht toen een huis voor €500,000. De jaarlijkse rentekosten bedroegen €20,000 en de aflossing (in dertig jaar) €16,667 per jaar. Dus was u “woonbudget” €36,667 per jaar (exclusief belastingaftrek). Met ander woorden, dit gedeelte van uw salaris of van uw vermogen heeft u bestempeld als woonbudget. Met de rest van uw geld heeft u andere plannen. Stel de hypotheekrente daalt naar 1,5% en uw woonbudget blijft onveranderd op €36,667? In dat geval kunt u dus een duurder huis kopen. De rekensom is dan als volgt: U koopt een huis voor €758,628, U betaalt €11,379 rente en €25,288 aflossing per jaar. Totaal woonbudget is onveranderd €36,667 maar wel met een 52% duurder huis. Is dit huis in waarde gestegen sinds 2013? In Euro’s wel, maar in woonbudget niet. De belangrijkste component in dit verhaal is dus wederom de rente.

Is de huizenmarkt nu gestegen of is de rente nu gedaald?

In dit model laat de huizenkoper de bereidwilligheid hoeveel hij wil betalen voor een huis afhangen van het jaarlijkse woonbudget. Bij 4% hypotheek rente laat zijn woonbudget toe om een huis te kopen van €500,000. Bij een rente van 1,50% stijgt zijn aankoop-bereidwilligheid en dus zijn budget met 52% tot €758,628 met gelijkblijvend woonbudget. De rentestand heeft het koopbudget voor een huis dus positief beïnvloed in de achterliggende jaren. Hoeveel is deze invloed geweest? In mijn voorbeeld zou je kunnen zeggen dat de ruim 50% waardestijging in belangrijke mate te herleiden is uit de lagere rente.

Gaat de rente omhoog of verder omlaag?

 Of de rente verder zal dalen of vanaf hier gaat stijgen is koffiedikkijken. Uw mening is zo goed als de mijne. Ontegenzeggelijk zal de richting van de rente wederom zijn invloed hebben op de waardeontwikkeling van de huizen de komende periode.

Picture1

Bij een hypotheekrente van -3,33% woont u gratis
Hoe het ook zij, bij een verdere rentedaling naar onder nul, is er goed nieuws. U kunt dan een mooi appartement kopen in Amsterdam-Zuid en gratis wonen. Als de rente gaat stijgen is het natuurlijk een ander verhaal….

hypotheek