“Belangrijk is wat partijen bindt

en niet wat het conflict verder laat escaleren”

BUSINESS MEDIATION

Zakelijk conflict?

Er kunnen zich situaties voordoen waarbij partijen in standpunten van elkaar verschillen. Dat kan voorkomen in een leidinggevende-werknemer situatie, maar ook in een directie of tussen de directie en de RvC’s of met de aandeelhouder(s) van de onderneming. Canalize kan helpen een dergelijke situatie vlot te trekken middels Business Mediation. Deze methode is effectief en voorziet in duurzame oplossingsrichtingen. Ook in preventieve situaties waar er nog geen sprake is van een echt conflict. Mediation in zakelijke geschillen kan het beste worden omschreven als een informeel, vertrouwelijk en op belangen gericht onderhandelingsproces, dat wordt begeleid door een onafhankelijke en onpartijdige derde, de mediator. De mediator heeft als taak om effectief te sturen op de communicatie en het onderhandelingsproces, met als doel de deelnemende partijen in staat te stellen om in relatief korte tijd een werkbare oplossing te vinden voor hun geschil.

Grote kans van slagen

Deelname aan mediation geschiedt vrijwillig en impliceert dat de deelnemende partijen onderhandelingsruimte hebben en onderhandelingsbereid zijn. Hierdoor is de gemiddelde slagingskans van een mediation hoog. Omdat deelnemers zelf de architect zijn van hun oplossing, leidt mediation doorgaans tot een duurzame en bedrijfsmatig efficiënte oplossing.

Canalize maakt onderdeel uit van de Mediation Kamer Amsterdam, een samenwerkingsverband van zakelijke mediatiors uit verschillende disciplines die diensten verlenen op het gebied van zakelijke bemiddeling, onderhandeling en conflict management.
www.mediationkameramsterdam.nl

“Mediaton heeft mijn zakelijk leven enorm veranderd. Ik pak zaken anders aan, ik luister op een andere manier en ik communiceer anders. Ik pas de mediation vaardigheden vaak toe. Niet alleen bij conflicten, maar ook in dagelijkse werkzaamheden, zoals bij het uitwerken van een business case of in een brainstormsessie. Ik heb ze volledig geïntegreerd in mijn managementstijl en gesprekstechnieken”

Willem Meijer