“A narrow strait can so canalize the tide

that a powerful current is developed”

OVER CANALIZE

Willem Meijer is Boardroom Advisor, Interim Director, Supervisor, Executive Coach, Business Mediator en benoemd tot bestuurder door de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam. Sinds 1989 heeft Willem verschillende functies bekleed in investmentbanking. Hij gaf leiding aan brokers, vermogensbeheer, corporate finance en beurzen op directieniveau. Hij heeft een lange en brede ervaring in governance en gereguleerde markten. In zijn huidige functie bekleedt Willem verschillende toezichthoudende functies en is hij Boardroom Advisor en Executive Coach voor diverse bedrijven in verschillende sectoren. Verder is Willem Business Mediator bij Mediation Kamer Amsterdam en benoemd tot bestuurder door de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam. In deze rol wordt hij door de rechtbank toegewezen als uitvoerend bestuurder / bemiddelaar voor raden van bestuur in geschillen en in de rol van WHOA Restructuring Expert. Willem heeft een Bachelor Bedrijfseconomie en is opgeleid als bedrijfsbemiddelaar & onderhandelaar. Sinds ongeveer 25 jaar is Willem een ​​erkend bestuurder van de Nederlandse toezichthouders.

Opleider bestuurders Ondernemings Kamer

In de nieuwe tweedaagse opleiding voor Ondernemingskamer bestuurders, een initiatief van Stichting Rimari en de Radboud Universiteit Nijmegen, heeft Willem een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het onderdeel  ‘onderhandelen, communicatie en mediation’. Hij leidt bestuurders op voor dit onderdeel.

“Duidelijke en doelgerichte no-nonsense aanpak. Samenwerking ervaren als zeer prettig. Professioneel en betrouwbaar. De mediation heeft in korte tijd geleid tot een zeer bevredigend resultaat”

“Naast het enquêterecht en de specifieke uitdagingen van een door de Ondernemingskamer benoemde bestuurder gaat een belangrijk deel ook over gedrag: onderhandelen, communicatie, welke rol spelen emoties? Hoe voorkom je dat je onderdeel wordt van het conflict? Het heeft een wezenlijke kanteling gebracht in mijn manier van communiceren en leidinggeven. Ik kan iedereen – advocaten, rechters, bestuurders – aanbevelen om die vaardigheden te trainen. 
Als OK-bestuurder helpt het om neutraal te zijn en bepaalde manieren van communicatie te hanteren. Je vat stekelige standpunten samen in iets wat voor de andere kant beter hoorbaar is. Vervang ‘maar’ door ‘tegelijk’ en je hebt al een andere toon in het gesprek. Je gaat op zoek naar gemeenschappelijke belangen, probeert rapport op te bouwen met beide partijen en ze tot een oplossing te bewegen. Dat is ook een kwestie van timing.”

Vrijwilliger als buurtbemiddelaar

Als vrijwilliger wordt Willem regelmatig gevraagd om te bemiddelen bij buurtconflicten. In de basis niet anders dan business mediation. “Het zijn allemaal mensen die niet meer naar de andere kant kunnen luisteren, waar in de erkenning iets is beschadigd. Of het nou over klapperende keukenkastjes gaat bij de buren of over een aandeelhoudersgeschil:het gaat ook over gedrag en communicatie. De hoofdrolspeler is de mens.” www.beterburen.nl