“A narrow strait can so canalize the tide

that a powerful current is developed”

KANALISEREN VAN BELANGEN

“In mijn loopbaan was ik veel bezig met de bedrijfsmatige en organisatorische kant van bedrijven. Reorganiseren, overnemen, integreren. Zaken van A naar B brengen, waarbij verschillende standpunten een rol speelden. Ik heb geleerd om verder te kijken dan die standpunten, naar de achterliggende belangen. En die belangen vervolgens te kanaliseren. Als je dat effectief kunt, gaan belangen op enig moment overlappen, waardoor mensen veel creatiever naar oplossingen gaan zoeken. Daarmee wordt menig conflict beslecht, of voorkomen.”

Willem Meijer, founder van Canalize

WillemMeijer-02-kleur-(1)

“De hoofdrolspeler is de mens. De sleutel van een probleem ligt vaak in het gedrag en de communicatie. Ik help je om te werken aan de beste versie van jezelf”