“Een besluit uitstellen

kan krachtiger zijn dan het nemen”

INTERIM MANAGEMENT

Organisaties zijn voortdurend in verandering. Iedere verandering vergt veel van bestuurders en managers. Daarvoor heb je voor een bepaalde periode extra kracht nodig. Canalize beschikt over jarenlange relevante ervaring in interim management rondom reorganisatie, overnames en integraties. Ook bij complexe vraagstukken, gerichte verbeterslagen en het begeleiden van startups kun je bij ons terecht.

TOEZICHT

Als gevolg van moderne corporate governance eisen neemt toezicht een steeds belangrijkere rol in binnen de organisatie van een onderneming. Toezicht is mogelijk in de vorm van een raad van commissarissen of een meer informeel adviesorgaan. In sommige sectoren is zelfs wettelijk verankerd dat door middel van onafhankelijk toezicht de continuïteit van de onderneming wordt bewaakt en toetsing plaatsvindt van het uitgevoerde beleid. Daarnaast voorziet het toezichthoudende orgaan het management van advies. Aspecten als risico, cultuur, ontwikkeling en gedrag zijn van belang. De kunst van toezicht is met zorg voor alle belangen een sfeer te behouden die recht blijft doen aan de ondernemersgeest en behoefte aan innovatie binnen een organisatie.

“Willem is een hele fijne & goede sparringspartner op gebied van uitdagingen bij ondernemerschap. Een luisterend én kritisch oor, die doorvraagt met de juiste vragen”